Vesti

Praksa za studente – Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partner

Praksa za studente – Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partner

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente i studente četvrte godine da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u  Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, tokom letnjeg perioda, od juna do septembra meseca. S obzirom da se pretežno bavimo privrednim i krivičnim pravom, poželjno…

Komentar novog zakona o izvršenju i obezbeđenju

Komentar novog zakona o izvršenju i obezbeđenju

Narodna skupština Republike Srbije je 18. decembra 2015. godine donela novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, dalje: „Zakon“), koji će stupiti na snagu 01. jula 2016. godine. Novi Zakon je donet sa ciljem ubrzavanja postupka izvršenja i obezbeđenja, poboljšanja položaja izvršnih dužnika, kao i ispravljanja…

Odgovornost direktora na osnovu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Odgovornost direktora na osnovu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju globalne probleme koji utiču na ekonomsku, političku, bezbednosnu i socijalnu stabilnost zemlje. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda ukupan obim pranja novca u svetu iznosi od dva do pet procenata ukupnog svetskog društvenog proizvoda. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma („Sl. glasnik RS“,…

Praksa za studente završnih godina u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners

Praksa za studente završnih godina u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente i studente četvrte godine Pravnog falulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, sprat II, kancelarija br.5. S obzirom da se pretežno bavimo privrednim pravom, poželjno…

Predškolske ustanove se neosnovano obogatile!

Predškolske ustanove se neosnovano obogatile!

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners-pravni savet Roditelji su u periodu od 2010. godine do 2015. godine plaćali predškolskim ustanovama punu ekonomsku cenu za boravak dece u vrtićima, iako zakonom nije predviđena takva naplata. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009…68/2015) predviđeno je da se u budžetu jedinice…

Ovlašćenja direktora kod primene elktronske kontrole izvršavanja radnih zadataka zaposlenih

Ovlašćenja direktora kod primene elktronske kontrole izvršavanja radnih zadataka zaposlenih

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners-autorski tekst Poslodavci imaju legitimni poslovni interes da tehničkim sredstvima prikupljaju i obrađuju podatke o zaposlenima u cilju osiguranja bezbednosti i zaštite na radu, zaštite imovine i informacija, reputacije i drugih legitimnih poslovnih interesa. Suština svih ovih vrsta nadzora jeste prikupljanje podataka o ličnosti zaposlenih. Sa druge strane…

Ponovljeni Seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu”

Ponovljeni Seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu”

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners Vas sa zadovoljstvom obaveštava da će dana 15.12.2015. godine od 10 do 14 h u Hotelu Moskva ul. Balkanska br.1, Beograd, biti održan seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu.” Seminar će zbog velikog interesovanja biti ponovljen, a kao i ranije održaće se u organizaciji Forum Media doo Beograd, u saradnji…

Company types provided by Serbian legislation

Company types provided by Serbian legislation

Law office Cvjeticanin&Partners presents summary of company types Foreign investors can conduct business as an entrepreneur or found a company in the form of: Joint Stock Company (a.d.), Limited Liability Company (d.o.o.), Limited Partnership (k.d.), General Partnership (o.d.). The most common company type is a Limited Liability Company, which requires…