ZAŠTITA KONKURENCIJE

ZAŠTITA KONKURENCIJE

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners je spremna da odgovori na zahteve klijenata vezane za zaštitu prava konkurencije, kao i za sprečavanje raznih vidova povrede konkurencije. Dosadašnja praksa je pokazala da su pitanja vezana za zaštitu prava konkurencije jako delikatna ali i veoma zastupljena u odnosima između privrednih društava, preduzetnika, državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Naša advokatska kancelarija se uspešno i sa dužnom pažnjom bavi analizom poslovne prakse klijenata, pružanjem pravnih saveta domaćim i stranim klijentima, između ostalog u vezi sa unošenjem klauzule zabrane konkurencije prilikom zaključenja raznih vrsta ugovora. Možemo se pohvaliti iskustvom u zastupanju klijenata u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije, kao i u sporovima vezanim za zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu.