Pravne oblasti

Žig – registracija i zaštita žiga

Žig – registracija i zaštita žiga

Znak kojim se obeležava određena roba ili usluga se u pravnoj terminologiji naziva žig i predstavlja vrlo značajan faktor u današnjem poslovanju.  Žig je podjedanko važan kako za njegovog titulara, tako i za potrošača žigom zaštićenog proizvoda odnosno korisnika žigom zaštićene usluge. Naime, titular žiga ima pravo da žig nesmetano…

Odgovornost direktora kod povredа prava intelektualne svojine

Odgovornost direktora kod povredа prava intelektualne svojine

Uvod Pravo intelektualne svojine predstavlja relativno noviju granu prava, za koju se sa sigurnošću može reći da se nalazi u великој ekspanziji. Nastala je u 19. veku, a kao odraz napora autora da zaštite svoje intelektualne tvorevine. Danas pravo intelektualne svojine zauzima značajno mesto u pravnim sistemima i predstavlja odraz…

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i Partneri obaveštavaju sve svoje klijente i saradnike da će sedište kancelarije od 01.09.2020.g. biti na adresi Alekse Nenadovića br. 19-23, II sprat, 11 000 Beograd (Vračar). Tačna lokacija (mapa) i svi podaci advokatske kancelarije Cvjetićanin i Partneri nalaze se na našoj internet prezentaciji.
+