Pravna zaštita naših klijenata u inostranstvu

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ sarađuje sa eminentnim advokatskim kancelarijama iz inostranstva, pa tako obezbeđuje svojim klijentima pravnu zaštitu u svim zemljama bivše SFRJ, kao i u zamljama sa visokim investicionim kapacitetom, kao što su: Italija, Švajcarska, Rusija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Na taj način, pokazali smo spremnost za saradnju i pružanje usluga zainteresovanim klijentima širom sveta.

Dosadašnje iskustvo u praksi naše advokatske kancelarije pokazalo je da sa podjednakom efikasnošću i profesionalnošću pristupamo zahtevima inostranih klijenata, sa kojima u najvećem broju slučajeva ostvarujemo dugoročnu saradnju. Radni jezici, pored srpskog, su nam engleski i nemački.