SREDNJA FAZA RAZVOJA STARTAPOVA

Startap kompanija ima svoj razvojni put koji karakteriše više faza. Broj faza razvoja je različit i razlikuje se od autora do autora koji se bave obrađivanjem ove teme. Međutim, moguće je jasno izdvojiti i analizirati minimum tri faze razvoja: početnu (Seed), srednju (Early Venture) i završnu (Growth Stage) fazu razvoja.

PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERI

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za praksu u našoj advokatskoj kancelariji koja se nalazi u Beogradu, ul. Alekse Nenadovića br.19-23, sprat II. Praksa će trajati 10 radnih dana, po četiri sata dnevno (i to: 12-16h), a polaznicima će po okončanju biti izdata potvrdaArray

TRI VAŽNA KORAKA ZA USPEH U SPORTSKOJ ARBITRAŽI

U odnosima sportskih klubova i profesionalnih sportista često dolazi do sukoba interesa. Kada dođe do spora glavno pitanje za sportistu je na koji način može najbrže da reši svoj problem. Praksa je pokazala da su najčešći sporovi oni koje igrači vode protiv klubova zbog neisplaćenih nadoknada. U ovom postupku se mogu rešavati i sporna pitanjaArray

Digitalna revolucija 4.0 – Pravni fakultet UNION

3. Juna 2020. godine na Pravnom fakultetu UNION održana je konferencija „Digitalna revolucija 4.0 kroz teoriju i praksu“ Jedan od predavača konferencije bio je advokat Nenad Cvjetićanin koji je govorio o zanimljivim temama: – Zaštita autorskih prava – Autorska prava – Zaštita intelektualne svoine – Zaštita autorskog dela

MONETIZACIJA I ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Autorsko pravo deo je jednog šire grane prava poznate pod nazivom pravo intelektualne svojine čiji je cilj pružanje pravne zaštite kako autorskom delu, tako i njegovom tvorcu – autoru. U Republici Srbiji autorsko pravo je uređeno je Zakonom o autorskom i srodnim pravima. ŠTA JE AUTORSKO DELO DA LI AUTORSKO DELO MOŽE STVORITI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA?Array

TRI VAŽNA KORAKA ZA USPEH U SPORTSKOJ ARBITRAŽI

U odnosima sportskih klubova i profesionalnih sportista često dolazi do sukoba interesa. Kada dođe do spora glavno pitanje za sportistu je na koji način može najbrže da reši svoj problem. Praksa je pokazala da su najčešći sporovi oni koje igrači vode protiv klubova zbog neisplaćenih nadoknada.

Krivični zakonik

Krivični zakonik Zakonik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 (čl. 45. nije u prečišćenom tekstu), 104/2013, 108/2014, 94/2016 (čl. 42. nije u prečišćenom tekstu) i 35/2019 (čl. 41. nije u prečišćenom tekstu). OPŠTI DEO GLAVA PRVA OSNOVNE ODREDBE Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona Član 1. NikomeArray

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zakon o zaštiti poslovne tajne Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 72/2011 od 28.9.2011. godine. I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije. Informacijama koje se štite kao poslovna tajna u smislu ovog zakona smatraju se naročito: finansijski, ekonomski, poslovni, naučni, tehnički,Array

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača „Službeni glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon. UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1. U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštiteArray

Zakon o žigovima

Zakon o žigovima Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2020 od 24.1.2020. godine, a stupio je na snagu 1.2.2020. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zaštite Član 1. Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služiArray

gdpr

Advokat Nenad Cvjetićanin učestvovaće na Konferenciji „Zaštita podataka o ličnosti – 2020“

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će advokat Nenad Cvjetićanin uzeti učešće u petoj po redu Konferenciji: „Zaštita podataka o ličnosti – 2020” u organizaciji izdavačke kuće Forum Media d.o.o. Beograd, jedne od vodećih izdavača poslovnih publikacija, koja će ove godine biti održana 30.11.2020. godine od 10-14:35 časova u „online“ formatu. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u primeni je dužeArray

Učešće advokata Nenada Cvjetićanina na Konferenciji „Digitalna revolucija 4.0: kroz teoriju i praksu“

Advokat Nenad Cvjetićanin, managing partner advokatske kancelarije Cvjetićanin&partneri će drugu godinu za redom biti govornik na Konferenciji „Digitalna revolucija 4.0: kroz teoriju i praksu“ koja će biti održana organizaciji Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Konferencija će ove godine biti održana „online“ zbog poznatih epidemioloških ograničenja, a možete je pratiti dana 3. decembra sa početkom u 11.00 časova putem Jutjub strima, Fejsbuk stranice RNIDS-a iArray

Žig – registracija i zaštita žiga

Znak kojim se obeležava određena roba ili usluga se u pravnoj terminologiji naziva žig i predstavlja vrlo značajan faktor u današnjem poslovanju.  Žig je podjedanko važan kako za njegovog titulara, tako i za potrošača žigom zaštićenog proizvoda odnosno korisnika žigom zaštićene usluge. Naime, titular žiga ima pravo da žig nesmetano koristi, da se suprotstavi korišćenjuArray

MONETIZACIJA I ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Autorsko pravo deo je jednog šire grane prava poznate pod nazivom pravo intelektualne svojine čiji je cilj pružanje pravne zaštite kako autorskom delu, tako i njegovom tvorcu – autoru. U Republici Srbiji autorsko pravo je uređeno je Zakonom o autorskom i srodnim pravima. ŠTA JE AUTORSKO DELO DA LI AUTORSKO DELO MOŽE STVORITI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA?Array

NDA ugovori i zaštita poslovne tajne

Zaštita poslovne tajne je nužnost modernog poslovanja, naročitu u IT sektoru, obzirom da informacije (podaci o navikama, osnosno sklonosti potrošača) čine imovinu velike vrednosti. Primera radi, kompanije koje trguju podacima su trenutno najvrednije kompanije (Google, Facebook, Twitter) po berzanskoj vrednosti kapitala. Time su izbacile iz igre naftne kompanije koje su laskavu titulu decenijama nosile. ZbogArray

Da li je zabranjen prenos podataka o ličnosti u Sjedinjene Američke države? Oboren “Privacy Shield”

ODLUKA KOJA MENJA SVE – PAD PRIVACY SHIELD-A POOŠTRENI USLOVI ZA IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI U SAD Sud pravde Evropske Unije je 16. jula 2020. godine doneo Odluku kojom je pravni mehanizam Privacy Shield Framework proglašen nevažećim. Navedena odluka u velikoj meri ograničava, tj. uslovljava dalji „izvoz“ podataka o ličnosti u Sjedinjene Američke Države, zbogArray

BEOGRAD POD VIDEO NADZOROM

-Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri jul,2020 god. Nedavno je grupa građana Beograda počela da administrira internet prezentaciju hiljade.kamera.rs koje se bavi jednim od gorućih problema u našoj zemlji – problemom masovnog postavljanja video nadzora na ulicama glavnog grada. Naime, ulice Beograda su, bez ikakve najave, javne rasprave, ili obaveštenja javnosti postale predmet masovnog video nadziranja. KRATKA RETROSPEKTIVAArray

DOMAĆI STARTAP EKOSISTEM JE POSTAO HIT SVETSKE STARTAP SCENE

-predlog za rešenje problema nedovoljne razmene informacija- Nedavno je najpoznatija organizacija koja prati rad i razvoj startapova širom sveta, – Startup Genome, na predlog Digitalne Inicijative u svoj čuveni godišnji izveštaj uvrstila Beograd i Novi Sad u sami vrh tog izveštaja. Naime, Beograd i Novi Sad pozicionirali su našu zemlju u top 5 svetskih startapArray

PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERS

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih Pravnih fakulteta da se prijave za praksu u našoj advokatskoj kancelariji koja se nalazi u Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, sprat II, kancelarija br.5. Praksa će trajati 8 radnih dana, po četiri sata dnevno (i to: 12-16h), a polaznicima će po okončanjuArray

Osnovne informacije o prekršajnom nalogu, sporazumu o priznanju prekršaja, zahtevu za sudskim odlučivanjem

Osnovne informacije o prekršajnom nalogu, sporazumu o priznanju prekršaja, zahtevu za sudskim odlučivanjem po prekršajnom nalogu i rokovima zastare prekršaja Jedan od fokusa advokatske kancelarije Cvjetićanin&partners jeste prekršajno pravo, posebno prekršaji u saobraćaju budući da se oni u praksi najčešće javljaju. Građani nam se često obraćaju sa pitanjem vezanim za ovu vrstu prekršaja. Neka odArray

Online seminar (webinar) “Koronavirus: radno pravo, građansko pravo i zaštita podataka o ličnosti u vezi sa epidemijom“.

Pozivamo Vas na online seminar (webinar) “Koronavirus: radno pravo, građansko pravo i zaštita podataka o ličnosti u vezi sa epidemijom“. Na online seminaru će se pružiti odgovori na čitav niz aktuelnih pitanja kao što su: • Kako da upravljate ljudskim resusursima u novonastaloj situaciji u cilju smanjenja troškova? • Kako organizovati rad tokom epidemije-bezbednosni aspekt?Array

„Kućni zatvor“, „kućni pritvor i alternativno kažnjavanje

Kazna zatvora predstavlja ograničenje slobode prestupnika odlukom suda u postupku u kome je utvrđeno da se radi o učiniocu krivičnog dela. Vremenski kontekst njenog nastanka se uglavnom vezuje za prelaz iz srednjeg u novi vek. Međutim, i pre njenog nastanka je postojao način kažnjavanja lišenjem slobode koji predstavljaju preteču savremenoj kazni zatvora. Tako su mnogiArray

Obaveze izvršenja međunarodnih ugovora tokom vanrednog stanja

KORONA VIRUS KAO VIŠA SILA PO BEČKOJ KONVENCIJI Korona virus je značajno uticao na svetsku ekonomiju, a posebno na izvršenje ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Na osnovu sudske prakse koja se odnosi na primenu Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe možemo zaključiti da li se novonastala epidemija smatra višom silom što automatski oslobađaArray

Održan seminar: Na korak od primena izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije

Dana 06. decembra 2019. godine je održan seminar u Hotelu Moskva u Beogradu, čija je tema bila „Na korak od primena izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije“. Advokat Nenad Cvjetićanin, stariji partner u advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&partneri i predsednica Komore javnih izvršitelja Srbije Aleksandra Trešnjev su bili predavači, ovog izuzetno posećenog seminara. Najveći brojArray

Forum sudija Srbije

Forum sudija Srbije je dana 28 oktobra 2019. godine obeležio završetak projekta „Analiza sporova male vrednosti“ koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava. Na navedenom projektu su aktivno izeli učešće advokati iz advokatske kancelarije Cvjetićanin&partneri, što kroz rad na okruglim stolovima, što u svojstvu autora publikacije „Analiza sporova male vrednosti“. KaoArray

ADVOKATSKA KANCELARIJA CVJETIĆANIN&PARTNERI TRAŽI ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA

Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&partneri u Beogradu je potreban pripravnik radi obavljanja pripravničkog staža. Neophodni uslovi za konkurs su: – završen Pravni fakultet, sa minimalnom prosečnom ocenom preko 8 – rad na računaru (MS office, rad sa bazama podataka, brzo kucanje) – napredni nivo pisanog i govornog engleskog jezika – vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati seArray

Održan okrugli sto u okviru projekta „Sporovi male vrednosti“

U okviru projekta ,,Analiza sporova male vrednosti“ koji sprovodi Forum sudija Srbije uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS) održan je okrugli sto dana 20 juna 2019. godine.  Među panelistima-predavačima bio je advokat Nenad Cvjetićanin, stariji partner advokatske kancelarije Cvjetićanin&partners. Okruglom sudu su prisustvovale sudije osnovnih i viših sudova Republike Srbije.

Na Paliću održan dvodnevni sastanak radne grupe u okviru projekta „Analiza sporova male vrednosti“.

Na sastanku koji je održan na Paliću 22. – 23. juna 2019. godine razmatrani su predlozi za izradu smernica s preporukama za ubrzavanje procesa suđenja u slučajevima koji se odnose na „sporove male vrednosti“. Ana Lukić Vidojković, sudija Osnovnog suda u Nišu i advokat Nenad Cvjetićanin, stariji partner advokatske kancelarije Cvjetićanin&partners su članovima radne grupe predstavili analizu prikupljenih statističkih rezultataArray

Praksa za studente pravnih fakulteta u advokatskoj kancelariji CVJETIĆANIN&PARTNERS

PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERS   Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente treće i četvrte godine akreditovanih Pravnih fakulteta da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, sprat II, kancelarija br.5.   Praksa će trajatiArray

CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA

Naša zemlja je duži vremenski period bila pod nadzorom međunarodnih institucija i institucija Evropske unije zbog izražene prakse prikrivanja stvarnog vlasništva. Pod njihovim snažnim uticajem donet je Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 08. juna 2018. godine kojim je predviđena obaveza osnivanja centralne evidencije stvarnih vlasnika, a sve to u cilju borbe protiv pranja novca,Array

PayPal KUPUJE ŠVEDSKI iZettle

    Čuvena kompanija za digitalna plaćanja – PayPal kupuje evropsku (preciznije švedsku) startup kompaniju koja se bavi prodajom elektronskih čitača za kreditne i druge platne kartice, kao i prodajom drugih platnih platformi, i to kako kažu nezvanični podaci za novčani iznos u vrednosti od čak 2,2 milijardi dolara.             PayPal je kompanija koja, kaoArray

Oglas za slobodno mesto: ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA

  Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners u Beogradu, objavljuje oglas za ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA Uslovi koje bi kandidati trebalo da ispunjavanju: Završen pravni fakultet – Diplomirani pravnik Sa ili bez radnog iskustva Aktivno znanje engleskog jezika za pravnike –vladanje stručnom terminologijom (čitanje, pisanje i govor) Rad na računaru   Poželjno je da je kandidat diplomirao u roku MolimoArray

kratak-komentar-zakona-o-sprecavanju-nasilja-u-porodici

Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Poslanici Narodne Skupštine Republike Srbije usvojili su novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Zakon je stupio na snagu 2. decembra 2016. godine, a primenjivaće se od 1. juna 2017. godine. Usvajanjem novog zakona, u Srbiji će doći do stvaranja sistema koji bi pružao adekvatniju zaštitu svim licima koja nisu u mogućnosti da se brane.Array

raskidi-ugovora-o-stambenim-kreditima-koji-su-zakljuceni-sa-valutnom-klauzulom-chf

Raskidi ugovora o stambenim kreditima koji su zaključeni sa valutnom klauzulom CHF (švajcarski franak)

Naši sugrađani koji su zaduženi po stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim farancima imaju razloga da se raduju! Konačno su domaći sudovi smogli snage da donose presude protiv banaka, u ovakvim slučajevima, odnosno počeli pravilno da primenjuju Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Za sada imamo dve pravosnažne presude kojima se sudovi raskidaju pomenute ugovore, takoArray

Odgovornost direktora kod povredа prava intelektualne

Odgovornost direktora kod povredа prava intelektualne svojine

Uvod Pravo intelektualne svojine predstavlja relativno noviju granu prava, za koju se sa sigurnošću može reći da se nalazi u великој ekspanziji. Nastala je u 19. veku, a kao odraz napora autora da zaštite svoje intelektualne tvorevine. Danas pravo intelektualne svojine zauzima značajno mesto u pravnim sistemima i predstavlja odraz ekonomskog razvoja. Pravo intelektualne svojineArray

Obavestenje o promeni adresa beogradskih sudova i tuzilastava

Obaveštenje o promeni adresa beogradskih sudova i tužilaštava

Krivično odeljenje Višeg suda u Beogradu- ulica Katanićeva broj 15 u nekadašnjoj velikoj zgradi Vojno tehničkog instituta – privremeno Više javno tužilaštvo- ulica Katanićeva broj 15 (mala zgrada) – privremeno Apelaciono javno tužilaštvo- ulica Katanićeva broj 15 u nekadašnjoj velikoj zgradi Vojno tehničkog instituta – privremeno Krivično odeljenje Prvog osnovnog suda i Prvo osnovno javnoArray

Inspekcija kontrolne liste

KONTROLNE LISTE U INSPEKCIJSKOM NADZORU

Narodna skupština Republike Srbije je na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2015. godini odnosno, 15. aprila 2015. godine donela Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015, dalje: „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 29. aprila 2015. godine, a primenjuje se od 29. aprila 2016. godine. Donošenjem Zakona po prvi put u SrbijiArray

Praksa za studente

Praksa za studente – Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partner

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente i studente četvrte godine da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u  Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, tokom letnjeg perioda, od juna do septembra meseca. S obzirom da se pretežno bavimo privrednim i krivičnim pravom, poželjno bi bilo da apliciraju studentiArray

Komentar novog zakona o izvrsenju i obezbedenju

Komentar novog zakona o izvršenju i obezbeđenju

Narodna skupština Republike Srbije je 18. decembra 2015. godine donela novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, dalje: „Zakon“), koji će stupiti na snagu 01. jula 2016. godine. Novi Zakon je donet sa ciljem ubrzavanja postupka izvršenja i obezbeđenja, poboljšanja položaja izvršnih dužnika, kao i ispravljanja nedostataka koji su se javiliArray

zakona o sprečavanju pranja novca

Odgovornost direktora na osnovu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju globalne probleme koji utiču na ekonomsku, političku, bezbednosnu i socijalnu stabilnost zemlje. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda ukupan obim pranja novca u svetu iznosi od dva do pet procenata ukupnog svetskog društvenog proizvoda. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma („Sl. glasnik RS“, br.20/2009…139/2014, dalje: „Zakon“) utvrđene suArray

Kućni zatvor

Kućni zatvor i alternativno kažnjavanje

Kazna zatvora predstavlja ograničenje slobode prestupnika odlukom suda u postupku u kome je utvrđeno da se radi o počiniocu krivičnog dela.  Vremenski kontekst njenog nastanka se uglavnom vezuje za prelaz iz srednjeg u novi vek. Međutim, i pre njenog nastanka je postojao način kažnjavanja lišenjem slobode koji predstavljaju preteču savremenoj kazni zatvora. Tako su mnogiArray

Praksa za studente završnih godina u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente i studente četvrte godine Pravnog falulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, sprat II, kancelarija br.5. S obzirom da se pretežno bavimo privrednim pravom, poželjno bi bilo da apliciraju studentiArray

Predškolske ustanove se neosnovano obogatile!

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners-pravni savet Roditelji su u periodu od 2010. godine do 2015. godine plaćali predškolskim ustanovama punu ekonomsku cenu za boravak dece u vrtićima, iako zakonom nije predviđena takva naplata. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009…68/2015) predviđeno je da se u budžetu jedinice lokalne samouprave obezbeđuju sredstva zaArray

Ovlašćenja direktora kod primene elktronske kontrole izvršavanja radnih zadataka zaposlenih

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners-autorski tekst Poslodavci imaju legitimni poslovni interes da tehničkim sredstvima prikupljaju i obrađuju podatke o zaposlenima u cilju osiguranja bezbednosti i zaštite na radu, zaštite imovine i informacija, reputacije i drugih legitimnih poslovnih interesa. Suština svih ovih vrsta nadzora jeste prikupljanje podataka o ličnosti zaposlenih. Sa druge strane odnos poslodavca i zaposlenog seArray

Ponovljeni Seminar „Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu“

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners Vas sa zadovoljstvom obaveštava da će dana 15.12.2015. godine od 10 do 14 h u Hotelu Moskva ul. Balkanska br.1, Beograd, biti održan seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu.” Seminar će zbog velikog interesovanja biti ponovljen, a kao i ranije održaće se u organizaciji Forum Media doo Beograd, u saradnji sa advokatskom kancelarijom Cvjetićanin&Partners. Na predmetnomArray

REČ ADVOKATA-česta pitanja

PORODIČNO PRAVO #1 Šta je vanbračna zajednica i kako se dokazuje njeno postojanje? Shodno članu 4. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2005) vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji (vanbračni partneri). Kako bi postojala vanbračna zajednica potrebno je da budu ispunjena dva uslova, odnosno da je rečArray

Testament-zaveštajno nasleđivanje

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners Nastanak testamenta vezuje se za period 6–8 veka pre n.e., odnosno u vreme raspada kolektivne porodične svojine. To je period kada se postepeno povlači patrijarhalna, a uspostavlja monogamna porodica, a krug slobode testiranja lagano širi. Starešina porodice (paterfamilias) je opravdano težio da posle smrti rasporedi svoju imovinu (zaostavštinu) u skladu sa sopstvenimArray

Praksa za studente završnih godina u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente i studente četvrte godine Pravnog falulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u Bul. Mihaila Pupina 10i/512, YU Business centar, Novi Beograd. S obzirom da se pretežno bavimo privrednim pravom, poželjno bi bilo da apliciraju studenti kojiArray

Seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu” 23.10.2015.god.

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će dana 23.10.2015. godine od 10 do 14 h u Hotelu Holiday Inn ul. Šapanskih boraca br. 74, Novi Beograd, biti održan seminar “Video nadzor i druge kontrole zaposlenih na radnom mestu.” Seminar se održava u organizaciji Forum Media doo Beograd, a u saradnji sa advokatskom kancelarijom Cvjetićanin&Partners. Na predmetnom seminaru predavač će biti Cvjetićanin Nenad,Array

Obračun zarade-šansa za brzu naplatu neisplaćene zarade

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners Pitanje zarada centralno je pitanje interesovanja zaposlenih. Otud je veoma važno da budu informisani o svojim pravima u vezi sa isplatom zarade, koja predstavlja nadoknadu za izvršeni rad. Što su bolje informisani, manji su izgledi da postanu žrtve zloupotreba ili manipulacija od svojih poslodavaca. Ovo naročito ističemo imajući u viduArray

Bračni ugovor i podela zajedničke imovine

Bračnim ugovorom se jedan ili oba supružnika obezbeđuju u slučaju spora, a razlozi za to mogu biti materijalne, ali i psihološke prirode. Iako i naše zakonodavstvo poznaje ovaj pravni institut, broj zaklјučenih ugovora u Srbiji meri se samo desetinama. Pitanje regulisanja bračnih, odnosno vanbračnih imovinskopravnih odnosa spada u red najsloženijih pitanja porodičnog prava. Razloge kompleksnostiArray

Žig– razlozi za brendiranje proizvoda

Za razliku od mnogih evropskih zemalja u kojima je postupak za priznavanje i registrovanje žiga umnogome pojednostavljen, kod nas Zavod za intelektualnu svojinu ispitivanje uslova za priznanje žigova vrši po službenoj dužnosti. Postoje brojni razlozi pro et contra za davanje ovakve zakonske nadležnosti domaćem Zavodu. Kao što je poznato, žig ima svoju imovinsku i moralno-pravnuArray

Zaštita od zloupotrebe .rs domena

(eng. cybersquatting ili domain name grabbing)Zloupotreba imena internet domena je česta pojava i kao takva ne predstavlja novost, ali u poslednje vreme uzima maha i kod nas. Iz tog razloga dajemo kratak pregled pravnih mogućnosti i načina zaštite kod takve vrste zloupotreba vezanih za domaći .rs domen. RS domen je moguće registrovati kod Registra nacionalnogArray

Izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014.

Narodna skupština Republike Srbije donela je dana 18 jula 2014. godine, po hitnom postupku Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003…75/2014). Navedene izmene donete su istovremeno sa izmenama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005…75/2014), a cilj im je dalje sprvođenje reforme koje se odnseArray

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2014. godini, 13. juna 2014. godine, donela je Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 64/2014, dalјe: “Zakon“). Zakon je stupio na snagu 8 dana od dana obavlјivanja u Službenom glasniku, odnosno 21 juna 2014. godine, a počeo je da se primenjuje tri mesecaArray

Obaveštenje o promeni adrese!

Obaveštavamo sve svoje prijatelje i klijente da je Advokatska kancelarija CVJETIĆANIN & PARTNERS promenila adresu advokatske kancelarije. Od ponedeljka 30.03.2015. godine, nova adresa je Bulevar Mihaila Pupina 10I/1/512, YU BUSINESS centar, Novi Beograd. Novi fiksni broj telefona je 011/3119-519