Ivana Mijajlović

Ivana Mijajlović

►Email: ivana.mijajlovic@cvjeticaninlegal.com
►Tel: +381 11 409 11 76
►LinkedIn: Ivana Mijajlović

Rođena:

► 1994. u Novom Pazaru

Akademska i stručna zvanja

► Advokat, saradnik

Obrazovanje

► Pravosudni ispit 2020. godine
► Master međunarodnog javnog prava-Pravni fakultet u Beogradu 2019.
► Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dipl. pravnik, 2017.

Članstvo

► Advokatska komora Beograda

Oblasti prava:

► Medijsko i internet pravo
► Zaštita konkurencije
► Krivično pravo

Jezici:

►Engleski