Marko Spajić

Marko Spajić

Email: marko.spajic@cvjeticaninlegal.com
►Tel: +381 11 402 03 93
►LinkedIn: Marko Spajić

Rođen:

►1995. u Beogradu

► Akademska i stručna zvanja:

Mlađi saradnik

Obrazovanje:

►Diplomirani pravnik, 2020. godine

Oblasti prava:

► Pravo intelektualne svojine
► Medijsko i internet pravo
► Krivično pravo

Jezici:

►Engleski
►Nemački