PRAVNA ZAŠTITA NAŠIH KLIJENATA U INOSTRANSTVU

PRAVNA ZASTITA NASIH KLIJENATA U INOSTRANSTVU

PRAVNA ZAŠTITA NAŠIH KLIJENATA U INOSTRANSTVU I INOSTRANIH KLIJENATA

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ sarađuje sa eminentnim advokatskim kancelarijama iz inostranstva, pa tako obezbeđuje svojim klijentima pravnu zaštitu u svim zemljama bivše SFRJ, kao i u zamljama sa visokim investicionim kapacitetom, kao što su: Italija, Švajcarska, Rusija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Na taj način, pokazali smo spremnost za saradnju i pružanje usluga zainteresovanim klijentima širom sveta.

Dosadašnje iskustvo u praksi naše advokatske kancelarije pokazalo je da sa podjednakom efikasnošću i profesionalnošću pristupamo zahtevima inostranih klijenata, sa kojima u najvećem broju slučajeva ostvarujemo dugoročnu saradnju. Radni jezici, pored srpskog, su nam engleski i nemački.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i Partneri obaveštavaju sve svoje klijente i saradnike da će sedište kancelarije od 01.09.2020.g. biti na adresi Alekse Nenadovića br. 19-23, II sprat, 11 000 Beograd (Vračar). Tačna lokacija (mapa) i svi podaci advokatske kancelarije Cvjetićanin i Partneri nalaze se na našoj internet prezentaciji.
+