ZAŠTITA KONKURENCIJE

ZAŠTITA KONKURENCIJE

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners je spremna da odgovori na zahteve klijenata vezane za zaštitu prava konkurencije, kao i za sprečavanje raznih vidova povrede konkurencije.

Dosadašnja primena Zakona o zaštiti konkurencije je pokazala da su otvorena pitanja vezana za nedozvoljene dogovore, ograničavajuće ugovore ili nedozvoljenu praksu koji ograničavaju slobodu konkurencije delikatna ali i veoma zastupljena u odnosima između privrednih društava. Naša advokatska kancelarija se uspešno i sa dužnom pažnjom bavi analizom poslovne prakse klijenata, kao i pružanjem pravnih saveta domaćim i stranim klijentima.

Horizontalna i vertikalna zaštita konkurencije i zloupotreba dominantnog položaja

Učestvovali smo u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije u postupcima spajanja i akvizicije u slučajevima vertikalne i horizontalne zaštite konkurencije i pribavljanju dozvola koncentacije, kao i u sporovima vezanim za zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu,

Tim advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri savetuje klijente o aspektima konkurencije u vezi sa spajanjima, pripajanjima i zajedničkim ulaganjima (M&A, joint ventures).

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i Partneri obaveštavaju sve svoje klijente i saradnike da će sedište kancelarije od 01.09.2020.g. biti na adresi Alekse Nenadovića br. 19-23, II sprat, 11 000 Beograd (Vračar). Tačna lokacija (mapa) i svi podaci advokatske kancelarije Cvjetićanin i Partneri nalaze se na našoj internet prezentaciji.
+