Imigraciono pravo i prava stranaca

Republika Srbija je postala atraktivna destinacija za strance koji žele da u njoj privremeno borave i rade (digitalni nomadi), ali ima dosta i onih koji našu državu vide kao krajnju destinaciju, pa ovde zasnivaju porodice, kupuju nekretnine, pokreću biznise, školuju decu i ostaju do kraja života.

Usled brzog i osetnog porasta životnog standarda, naši državljani koji su u nekom ranijem periodu emigrirali, počinju da se vraćaju u svoju domovinu, dok je država iz želje da se ovakva tendencija omasovi promovisala novu inicijativu „CARTA SERBICA“, čija je namera da olakša povrat našim ljudima koji su od odlaska do danas izgubili srpsko državljanstvo.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & partneri pruža stranim državljanima širok spektar pravnih usluga koji se tiču ličnog statusa, regulisanja radnih, porodičnih, i imovinskih odnosa, pokretanja biznisa, ali i rešavanja sporava sa elementom inostranositi.

Neke od usluga koje pružamo su:

  • Prijava boravka stranaca
  • Ishodovanje privremene boravišne, kao i radne dozvole,
  • Pomoć pri repatrijaciji po programu „Carta Serbica“
  • Sticanje državljanstva Republike Srbije,
  • Sticanje državljanstva Republike Crne Gore,
  • Osnivanje privrednog društva ili otvaranje preduzetničke radnje,
  • Otvaranje nerezidentnog bankarskog računa za pravna i fizička lica,
  • Pomoć pri kupovini nekretnina,
  • Pomoć prilikom razvoda.

 

Naš pravni tim takodje pruža podršku prilikom priznanja i izvršenja stranih sudskih ili arbitražnih odluka.