Radno pravo

Radno pravo

Kada su u pitanju odnosi zaposlenih i poslodavaca, tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri sa velikim uspehom i izrazitom profesionalnošću pristupa zahtevima klijenata vezanim za ovu specifičnu pravnu problematiku. To je ujedno oblast prava podložna čestim promenama zakonskih rešenja, te je bitno istaći da klijenti od nas u svakom trenutku mogu dobiti aktuelne informacije i savete vezano za trenutno važeće-pozitivnopravne propise.

Radni odnosi predstavljaju jedan od naših fokusa, dok je stariji partner jedan od koautora komentara Zakona o radu, objavljenog u izdanju izdavačke kuće Forum media. Sledeće usluge stoje na raspolaganju našim klijentima:

  1. Izrada kompletne radne dokumentacije za pravna lica kao što su: izrada pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, ugovora o radu uključujući i anekse ugovora, pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i ostale opšte I pojedinačne pravne akte.
  2. Zastupanje poslodavaca u sporovima o intelektualnoj svojini nastaloj u radnom odnosu,
  3. Odgovornost poslodavaca po osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,
  4. Pružanje saveta u pogledu zaštite bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu, uključujući zaštitu od zlostavljanja na radu,
  5. Odgovornost direktora kod primene elektronske kontrole izvršavanja radnih zadataka zaposlenih,
  6. Savetovanje prilikom iznajmljivanja radnika, agencijsko zapošljavanje.