Radno pravo

Radno pravo

Kada su u pitanju odnosi zaposlenih i poslodavaca, tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri sa velikim uspehom i izrazitom profesionalnošću pristupa zahtevima klijenata vezanim za ovu specifičnu pravnu problematiku. To je ujedno oblast prava podložna čestim promenama zakonskih rešenja, te je bitno istaći da klijenti od nas u svakom trenutku mogu dobiti aktuelne informacije i savete vezano za trenutno važeće-pozitivnopravne propise.

SPECIJALIZACIJA – ADVOKATI ZA RADNE ODNOSE

Radni odnosi predstavljaju jedan od glavnih fokusa Advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri, obzirom da je stariji partner specijalista za radno pravo i jedan je od autora komentara Zakona o radu, koji je objavljen u izdanju izdavačke kuće Forum media. Sledeće usluge stoje na raspolaganju našim klijentima:

  1. Izrada kompletne radne dokumentacije za pravna lica kao što su: izrada pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, ugovora o radu uključujući i anekse ugovora, pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i ostale opšte I pojedinačne pravne akte.
  2. Zastupanje poslodavaca i zaposlenih u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima,
  3. Pružanje saveta u pogledu zaštite bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu, uključujući zaštitu od zlostavljanja na radu,
  4. Zastupanje poslodavaca i zaposlenih pred arbitražom,
  5. Učestvovanje u pregovorima poslodavca i sindikata povodom donošenja ili izmena kolektivnog ugovora,
  6. Pružanje saveta vezanih za rešavanje viška zaposlenih, osiguranja zaposlenih, organizovanja štrajka ili lokauta,
  7. Savetovanje prilikom iznajmljivanja radnika, agencijsko zapošljavanje.