Stečajno pravo

Stečajno pravo

Tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin & Partners ima značajno iskustvo kada je u pitanju zastupanje stečajnih poverilaca i stečajnih dužnika u postupcima u Srbiji i Crnoj Gori. Stečajno pravo je složena i dinamična grana prava koja zahteva veliku pažnju, te svakom pojedinačnom slučaju pristupamo detaljno, analizirajući celinu slučaja, uz poklanjanje posebne pažnje detaljima.

STEČAJNI POSTUPAK – ZASTUPANJE STEČAJNIH POVERILACA I STEČAJNOG DUŽNIKA

Stečeno iskustvo nas čini specijalistima u ovoj oblasti prava, u kojoj pružamo sledeće usluge:

1. izrada i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka,
2. prijava potraživanja u stečajnom postupku,
3. zastupanje klijenata na skupštini poverilaca ili na sednicama odbora poverilaca,
4. davanje saveta i usmeravanje klijenata na koji način je moguće izvršiti postupak reorganizacije,
5. savetovanje prilikom kupovine imovinskih celina ili stečajnog dužnika kao pravnog lica,
6. savetovanje stečajnih poverilaca o njihovim pravima u toku trajanja stečajnog postupka,
7. podnošenje tužbi za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.