Sportska arbitraža

Sportska arbitraža

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners ima bogato iskustvo u zaštiti prava sportskih klubova i samih sportista pred nadležnim arbitražnim sudovima. Veliku praksu imamo u postupanjima pred arbitražnim sudom Fudbalskog saveza Srbije-FSS, kao i pred arbitražnim sudom Unije evropskih fudbalskih asocijacija – UEFA.

SPORTSKA ARBITRAŽA OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

Tim advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri sa uspehom postupa i pred stalnom sportskom arbitražom Olimpijskog komiteta Srbije-OKS.

ARBITRAŽNI SUD FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

Dosadašnja praksa je pokazala da su najčešći sporovi koji se vode pred Arbitražnim sudom Fudbalskog saveza Srbije, upravo sporovi koje igrači vode protiv klubova zbog neisplaćenih nadoknada. Arbitražni postupak omogućava igračima da u veoma kratkom roku, na brz i efikasan način, naplate svoju nadoknadu od klubova, a mi im stojimo na raspolaganju za potrebe zastupanja, zaštite interesa i savetovanja. Ujedno naše usluge obuhvataju i sastavljanje ugovora o transferu sportista, sponzorskih ugovora, kao i pravno zastupanje u odnosima između sportista i sportskih organizacija, prilikom pregovora o početku ili prestanku nastupanja za klub (transferi I pozajmice).