Zaštita podataka o ličnosti/GDPR

Zaštita podataka o ličnosti/GDPR

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri je od samog donošenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (kroz održavanje radionica i seminara) bila uključena u upoznavanje šire javnosti sa obavezama koje donosi novi zakon.

Uporedno, naš pravni tim je vršio obuke Lica za zaštitu podataka o ličnosti (u javnim preduzećima, finansijskim institucijama, domaćim i stranim kompanijama).

Sa sigurnošću možemo reći da smo vodeća advokatska kancelarija koja se bavi zaštitom podataka o ličnosti. Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u celosti prati evropsku regulativu u toj oblasti (GDPR), a takva je i praksa  Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

POLITIKA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Usluge koje pružamo se u najvećem delu odnose na usklađivanje poslovanja klijenata sa obavezama koje predviđa novi Zakon, ali i na izradu politike privatnosti i uslova korišćenja internet stranica (web prezentacije). Ovo se naročito odnosi na internet (online prodavnice), data centre ili druge pružaoce usluga čije poslovanje se uglavnom bazira na pružanju usluga preko interneta, a koji po prirodi stvari prikupljaju veliku količinu podataka o ličnosti građana.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri pored preventivnih usluga, pruža i usluge zastupanja u sudskim sporovima povodom povrede podataka o ličnosti, kao i postupcima pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti.

Takodje, kao eksternu, pružamo uslugu obavljanja dužnosti Lica za zaštitu podataka o ličnosti.