Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri je od samog donošenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (kroz održavanje radionica i seminara) bila uključena u upoznavanje javnosti sa obavezama koje donosi novi zakon.

Nakon upoznavanja javnosti, naš pravni tim je vršio obuke Lica za zaštitu podataka o ličnosti (u javnim preduzećima, finansijskim institucijama, domaćim i stranim kompanijama).

Sa sigurnošću možemo reći da smo vodeća advokatska kancelarija koja se bavi zaštitom podataka o ličnosti. Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u celosti prati evropsku regulativu u toj oblasti (GDPR), zajedno sa praksom Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

POLITIKA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Usluge koje pružamo uglavnom se odnose na usklađivanje samog poslovanja klijenata sa obavezama koje predviđa novi Zakon, ali i na izradu politike privatnosti i uslova korišćenja internet stranica (web prezentacije). Ovo se naročito odnosi na internet (online prodavnice) ili druge prižaoce usluga čije poslovanje se uglavnom bazira na pružanju usluga preko interneta, koji po prirodi stvari prikupljaju veliku količinu podataka o ličnosti građana.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri pored preventivnih usluga, pruža i usluge zastupanja u sudskim sporovima povodom povrede podataka o ličnosti, kao i postupcima pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti.