Internet i medijsko pravo

Internet i medijsko pravo

Medijsko pravo

Usluge advokatske kancelarije “Cvjetićanin i partneri” obuhvataju zastupanje i pružanje pravnih saveta klijentima u oblasti medijskog prava. Ovo se prvenstveno odnosi na pribavljanje neophodnih dozvola za registraciju štampanih medija, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i elektronskih medija u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima (postupak pred Regulatornim telom za elektronske medije).

Zastupamo javne ličnosti iz “show business-a” u sporovima nadoknade štete povodom objavljivanja neistinitih informacija u medijima tabloidnog tipa, u sporovima pozatijim kao „štamparke“.

Internet (IT) pravo

Sa sigurnošću možemo reći da smo lideri u oblasti iteret prava, inovacija i novih tehnologija. Nenad Cvjetićanin, stariji partner advokatske kancelarije se nalazi na listi arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije.

Zloupotreba naziva internet domena je česta pojava i kao takva ne predstavlja novost, ali u poslednje vreme uzima maha i kod nas. Iz tog razloga na najčešći oblik zloupotreba vezanih za domaći .rs domen.

Naime, .rs domen je moguće registrovati kod Registra nacionalnog internet domena Srbije -skraćeno RNIDS. U pitanju je fondacija kojoj je ICCAN-Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (organizacija pod kontrolom američkog ministarstva trgovine) dala pravo da vrši registraciju domaćih domena.

Suština ovoga pregleda je na postupku rešavanja sporova povodom zlonamernog zauzimanja domenskog imena eng. „domain name grabbing“.

Prilikom zakupa domena lice daje naziv pod kojim će domen biti registrovan i to je kritičan trenutak kada može doći do problema, ukoliko naznakom naziva domena činite povredu nekog prava intelektualne svojine, najčešće žiga.

Međutim, kada nosilac prava na žig sazna da je domen registrovan upravo nazivom njegovog žiga, može pokrenuti postupak za oduzimanje i njegov prenos na titulara žiga, koji postupak se vodi pred Komisijom za rešavanje sporova, u skladu sa Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije internet domena.