Internet i medijsko pravo

Internet i medijsko pravo

Medijsko pravo

Usluge advokatske kancelarije “Cvjetićanin i partneri” obuhvataju zastupanje i pružanje pravnih saveta klijentima iz sfere medija. Ovo se prvenstveno odnosi na pribavljanje neophodnih dozvola za registraciju štampanih medija, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i elektronskih medija u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima (postupak pred Regulatornim telom za elektronske medije)

Zastupamo javne ličnosti iz “estradnog života” u sporovima nadoknade štete povodom objavljivanja informacija u medijima (neistinite informacije, tračevi isl.), kao i zbog povrede prava na privatan život, uz predhodno podnošenje zahteva za objavljivanje odgovora ili ispravke neistinite informacije.

Zastupamo javne ličnosti iz “estradnog života” u sporovima nadoknade štete povodom objavljivanja informacija u medijima (neistinite informacije, tračevi isl.), kao i zbog povrede prava na privatan život, uz predhodno podnošenje zahteva za objavljivanje odgovora ili ispravke neistinite informacije.

Internet (IT) pravo

Sa sigurnošću možemo reći da smo lideri u oblasti zaštite informacionih tehnologija. Nenad Cvjetićanin, stariji partner advokatske kancelarije se nalazi na listi arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Naš pravni tim poseduje značajno iskustvo u ovoj mladoj grani prava, čije razumevanje još uvek nije dovoljno rasprostranjeno.

Zloupotreba imena internet domena je česta pojava i kao takva ne predstavlja novost, ali u poslednje vreme uzima maha i kod nas. Iz tog razloga dajemo kratak pregled pravnih mogućnosti i načina zaštite kod takve vrste zloupotreba vezanih za domaći .rs domen.

Naime, .rs domen je moguće registrovati kod Registra nacionalnog internet domena Srbije skraćeno RNIDS. U pitanju je fondacija kojoj je ICCAN-Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (organizacija sa sedištemu Kaliforniji-SAD, koja daje dozvolu za registraciju nacionalnih internet domena) dala pravo da vrši registraciju .rs domena i odskora ćiriličnog .срб domena.

Suština ovoga pregleda je na postupku rešavanja sporova povodom zlonamernog zauzimanja domenskog imena ili na engleskom domain name grabbing.
Plastično posmatrano, domen predstavlja virtuelnu parcelu na internetu (naziv potiče od engleske reči domain, što znači posed), koju možete zakupiti kod RNIDS-a, ukoliko je u pitanju .rs domen.

Prilikom zakupa domena neophodno je naznačiti naziv pod kojim će domen biti registrovan i to je kritičan trenutak kada može doći do problema, ukoliko naznakom imena domena povredite neko pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno isključivo pravo.

Međutim kada nosilac prava na žig sazna da je domen registrovan upravo nazivom njegovog žiga, može pokrenuti postupak pred Komisijom za rešavanje sporova, u skladu sa Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije internet domena koji je usvojila Privredna komora Srbije.

Pored zastupanja u naznačenom postupku vansudskog rešenja spora, sastavljamo za klijente iz IT sektora ugovore o tajnosti (NDA ugovore), ugovore o radu ili ugovore o poslovnoj saradnji sa klauzulama zabrane konkurencije. Takodje zastupamo klijente u sporovima povodom povrede, odnosno otkrivanja poslovne tajne.