Ugovorno pravo

UGOVORNO PRAVO

SASTAVLJANJE UGOVORA

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners ima bogato iskustvo u materiji ugovornog prava, u materiji koja je podložna različitim zloupotrebama (npr: sačinjavanje fiktivnih ili simulovanih ugovora isl, zabluda, prevara).

Naš tim se prilikom sastavljanja ugovora, uvek trudi da sačini precizan i detaljan ugovor, koji će obuhvatiti sve što je neophodno za zaštitu interesa našeg klijenta, kako bi se ispoštovalo načelo autonomije volje, savesnosti i poštenja, kao i načelo ravnopravnosti ugovornih strana.

UGOVARANJE MERODAVNOG PRAVA I ARBITRAŽNA KLAUZULA

Prilikom sastavljanja ugovora u privredni sa inostranim elementom, savetujemo izbor merodavnog materijalnog prava i nadležnost arbitraže za slučaj eventualnog spora.

Ideja kojom se vodimo je svakako maksimalna zaštita klijenta i sprečavanje bilo kakvog vida zloupotrebe ili prevare od strane druge ugovorne strane, vodeći računa o okolnostima svakog konkretnog slučaja. Našim klijentima pružamo širok spektar usluga kada je u pitanju sastavljanje najrazličitijih vrsta ugovora, kao što su ugovori o partnerstvu, ugovori o kupoprodaji, zakupu, ugovori o poslovnoj saradnji, ugovori o prevozu i sl. Ujedno, zastupamo klijente u sporovima za naplatu potraživanja proisteklih iz ugovornih odnosa.