Privredno pravo

Privredno pravo

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners pruža širok spektar korporativnih usluga na zahtev domaćih i stranih privrednih društava, udruženja, ustanova, fondacija i drugih pravnih subjekata. Imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i primene savremenih tehnologija, saveti koje pružamo predstavljaju inovativnu sinergiju svih naznačenih činilaca. Pravni tim naše advokatska kancelarije je uvek spreman da odgovori na zahteve klijenata uz razumevanje specifičnih poslovnih potreba ali i zahteva tržišta.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners pruža širok spektar korporativnih usluga

Pružamo savete klijentima iz različitih grana industrije (IT tehnologije, transport i logistika, marketing, prehrambena industrija, muzička industrija i izdavaštvo, online prodaja robe i usluga, farmaceutska industrija, itd.) u vezi sa:

  • Osnivanjem privrednih društava i drugih pravnih lica (svim postupcima pred Agencijom za privredne registre),
  • Korporativnim i transakcionim poslovima, uključujući i akvizicije privrednih društava (M&A),
  • Javno privatnim partnerstvima, zajedničkim ulaganjima (joint venture), korporativnim restrukturiranjem,
  • Privatizacijom i izradom pravno-dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports),
  • Pripremom i sastavljenjem dokumentacije u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora isl.
  • Obevezama koje predviđa Zakon o zaštiti potrošača (organizovanje obuke zaposlenih kod poslodavaca i usklađivanje pravnih akata)
  • Zastupanjem u privrednim sporovima pred svim Privrednim sudovima, kao i u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije.