Krivično i prekršajno pravo

Krivično i prekršajno pravo

Advokatski tim “Cvjetićanin i partneri” poseduje veliko iskustvo u oblasti kaznenog prava (krivično pravo, prekršaji i privredni prestupi), koje prati široko poznavanje ove pravne materije.

Profesionalnim i predanim pristupom svakom konkretnom slučaju, izgradili smo poverenje kod naših klijenata, koje iznova opravdavamo svaki put kada nam se obrate za pomoć. Usluge koje pružamo u oblasti krivičnog prava su, između ostalog, zastupanje i odbrana okrivljenih, zastupanje oštećenih fizičkih i pravnih lica u krivičnim postupcima, odbrana maloletnika u krivičnim postupcima i zastupanje oštećenih maloletnih lica.

UKIDANJE PRITVORA, ODSLUŽENJE KAZNE U KUĆNIM USLOVIMA I USLOVNA OSUDA

U slučajevima kada nam se branjenik nalazi u pritvoru, najpre ishodujemo ukidanje pritvora, kako bi se klijent branio iz komfornije pozicije, odnosno sa slobode.

Nakon uvođenja novih instituta: odsluženja kazne zatvora u kućnim uslovima ili populano “nošenje nanogice” među prvima smo za naše branjenike ishodovali ovakav način odsluženja kazne.

U velikom broju slučajeva u dogovoru sa klijentima, pristupamo pregovorima sa tužilaštvom i zaključenju sporazuma, u kojima za klijenta ishodujemo prihvatljivu uslovnu osudu, te na taj način izbegavamo primenu efektivne kazne zatvora.

PREKRŠAJI

Jedan od fokusa advokatske kancelarije Cvjetićanin & partneri jeste prekršajno pravo, posebno prekršaji u saobraćaju budući da se oni u praksi najčešće javljaju. Građani nam se često obraćaju sa pitanjem vezanim za ovu vrstu prekršaja. Neka od njih su “šta činiti kada im stigne poziv od sudije za prekršaje, kolika je kazna zaprećena u konkretnom slučaju, na koji način možemo da im pomognemo u odbrani, koliki je rok za zastarelost prekršaja, šta predstavlja prekršajni nalog, šta je sporazum o priznanju prekršaja, a šta zahtev za sudsko odlučivanje po prekršajnom nalogu.”

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri poseduje veliko iskustvo u odbranama u prekršajnim postupcima. O tome govori veliki broj slučajeva u kojima smo klijente oslobodili prekršajnog gonjenja usled obustave postupka. Takodje imamo veliki broj slučajeva u kojima smo klijente meritorno oslobodili prekršajne odgovornosti zbog nedostatka dokaza, pa se iz tog razloga Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri smatra vodećom u ovoj grani prava.