Porodično i nasledno pravo

Porodično i nasledno pravo

Porodično pravo

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i Partneri poseduje široko iskustvo u oblasti porodičnog prava. U okviru ove grane prava često se javljaju brojna pitanja i nedoumice klijenata, kao i veoma složeni problemi. Imajući u vidu da su u sporovima iz porodičnih odnosa često pogođeni i interesi dece, te da se radi o naročito osetljivim sporovima, ovoj vrsti sporova pristupamo sa izuzetnom pažnjom i posvećenošću.

Naša kancelarija pruža niz usluga iz ove oblasti prava, kao što su zastupanja u brakorazvodnim sporovima (sporazumni razvod ili po tužbi), sporovi o utvrđivanju vanbračnog očinstva ili materinstva, sporovi o vršenju roditeljskog prava, sporovi o podeli zajedničke imovine, itd.

Bračni ugovor i ugovor o deobi bračne tekovine

Po zahtevu klijenata naš advokatski tim sastavlja bračne ugovore (takozvane “predbračne ugovore”) ili ugovore o deobi bračne tekovine.

Nasledno pravo

Od velikog značaja su i sporovi koji proizlaze iz naslednog prava, kao što su sporovi za poništaj testamenta, sporovi za proglašenje ugovora iz naslednog prava ništavim ili rušljivim, kao i pokretanje i vođenje ostavinskog postupka.

Ugovor o doživotnom izdržavanju i testament

Advokatska kancelarija “Cvjetićanin i partneri” svojim klijentima pruža usluge vezane za izradu testamenta (zaveštanja) ili ugovora o doživotnom izdržavanju.