IT pravo

Naš pravni tim pruža podršku visoko-digitalizovanim kompanijama (kompanijama iz IT sektora) tokom svih faza njihovog razvoja i to:

 

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & partneri pruža kompletnu podršku kod biznisa čiji se poslovni model zasniva na prodaji robe pili pružanju usluga putem interneta. Ovo podrazumeva usklađivanje sa zakonom ukoliko kompanija vrši obradu podataka o ličnosti, ali i sa pravima potrošača kod online prodaje robe ili usluga.