IT pravo (NDA i NON-COMPETE)

Naš pravni tim pruža podršku visoko-digitalizovanim kompanijama (kompanijama iz IT sektora) tokom svih faza njihovog razvoja i to:

 

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & partneri pruža kompletnu podršku kod biznisa čiji se poslovni model zasniva na prodaji robe ili pružanju usluga putem interneta. Ovo podrazumeva usklađivanje sa zakonom ukoliko kompanija vrši obradu podataka o ličnosti (politika privatnosti i politika kolačića) ali i sa pravima potrošača kod online prodaje robe ili usluga (opšti uslovi poslovanja i posebi uslovi poslovanja u internet prodavnici).