Zakoni

Krivični zakonik

Krivični zakonik Zakonik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 (čl. 45. nije u prečišćenom tekstu), 104/2013, 108/2014, 94/2016 (čl. 42. nije u prečišćenom tekstu) i 35/2019 (čl. 41. nije u prečišćenom tekstu). OPŠTI DEO GLAVA PRVA OSNOVNE ODREDBE Nema krivičnog dela niti kazne…

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zakon o zaštiti poslovne tajne Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 72/2011 od 28.9.2011. godine. I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije. Informacijama koje se štite kao poslovna tajna u smislu ovog zakona smatraju se naročito:…

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača “Službeni glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon. UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1. U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o…

Zakon o žigovima

Zakon o žigovima Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 6/2020 od 24.1.2020. godine, a stupio je na snagu 1.2.2020. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zaštite Član 1. Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti…

Advokatska kancelarija Cvjetićanin i Partneri obaveštavaju sve svoje klijente i saradnike da će sedište kancelarije od 01.09.2020.g. biti na adresi Alekse Nenadovića br. 19-23, II sprat, 11 000 Beograd (Vračar). Tačna lokacija (mapa) i svi podaci advokatske kancelarije Cvjetićanin i Partneri nalaze se na našoj internet prezentaciji.
+