Izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014.

Izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014.

Narodna skupština Republike Srbije donela je dana 18 jula 2014. godine, po hitnom postupku Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003…75/2014). Navedene izmene donete su istovremeno sa izmenama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005…75/2014), a cilj im je dalje sprvođenje reforme koje se odnse na radne odnose i penzijsko i invalisko osiguranje, a sve u cilju usklađivanja našeg zakonodavstva sa propisima Evropske Unije.

U nastavku izlaganja biće reči o najvažnijim izmenama: