Novi Zakon o zaštiti potrošača

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2014. godini, 13. juna 2014. godine, donela je Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 64/2014, dalјe: “Zakon“). Zakon je stupio na snagu 8 dana od dana obavlјivanja u Službenom glasniku, odnosno 21 juna 2014. godine, a počeo je da se primenjuje tri meseca nakon njegovog stupanja na snagu, odnosno 22 septembra 2014. godine.

Novi Zakon donet je prevashodno u cilјu veće zaštite potrošača, a posebno u situacijama u kojima su postojale brojne zloupotrebe prava kupaca od strane prodavaca. Među njima su prava potrošača u slučaju nesaobranosti robe ugovoru kao i prava kupaca na reklamaciu robe, te je zakonodavac navdenim pravima posvetio posebnu pažnju.