PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners ima široko iskustvo i u oblasti porodičnog i naslednog prava. U okviru ovih grana prava često se javljaju brojna pitanja i nedoumice klijenata, kao i brojni problemi.  Imajući u vidu da su u sporovima iz porodičnih odnosa često pogođeni i interesi dece, te da se radi o naročito osetljivim sporovima, ovoj vrsti sporova pristupamo sa izuzetnom pažnjom i posvećenošću.

Naša kancelarija pruža niz usluga iz ove oblasti prava, uz veliki stepen razumevanja i pažnje pristupa slučajevima vezanim za odnose između supružnika, brakorazvodne sporove, sporove o utvrđivanju očinstva, sporove o vršenju roditeljskog prava, sporove o podeli zajedničke imovine. Od velikog značaja su i sporovi koji se javljaju u okviru oblasti naslednog prava, kao što su sporovi za poništaj testamenta, sporovi za proglašenje ugovora iz naslednog prava ništavim ili rušljivim, pokretanje i vođenje ostavinskog postupka. Naša kancelarija je u svakom trenutku spremna da svojim klijentima pruži usluge vezane za izradu testamenta, izradu ugovora o poklonu ili ugovora o doživotnom izdržavanju.