Da mihi facta, dabo tibi iusDaj mi činjenice, a ja ću ti dati pravo

Članstvo – Membership


NAGRADE

2016 Global Awards Winner Cvjetican inlegal

USLUGE

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners pruža širok spektar korporativnih usluga na zahtev domaćih i stranih privrednih društava, udruženja i svih drugih pravnih lica. Imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i primene savremenih tehnologija, smatramo da se do privrednog rasta može doći samo uz njihovu sinergiju.…

Opširnije

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners ima široko iskustvo i u oblasti porodičnog i naslednog prava. U okviru ovih grana prava često se javljaju brojna pitanja i nedoumice klijenata, kao i brojni problemi.  Imajući u vidu da su u sporovima iz porodičnih odnosa često pogođeni i interesi dece, te da se…

Opširnije

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners je spremna da odgovori na zahteve klijenata vezane za zaštitu prava konkurencije, kao i za sprečavanje raznih vidova povrede konkurencije. Dosadašnja praksa je pokazala da su pitanja vezana za zaštitu prava konkurencije jako delikatna ali i veoma zastupljena u odnosima između privrednih društava, preduzetnika, državnih…

Opširnije

Tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin & Partners ima značajno iskustvo kada je u pitanju zastupanje stečajnih poverilaca u stečajnim  postupcima, u Srbiji i u Crnoj Gori. Pružamo klijentima sledeće usluge iz oblasti stečajnog prava: izrada i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka, prijava potraživanja u stečajnom postupku , zastupanje klijenata na…

Opširnije

Kada su u pitanju odnosi zaposlenih i poslodavaca, tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin & Partners sa velikim uspehom i izrazitom profesionalnošću pristupa zahtevima klijenata vezanim za probleme koji se javljaju u okviru radnih odnosa. To je ujedno oblast podložna čestim promenama zakonskih rešenja, te je bitno istaći da klijenti od nas…

Opširnije

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners ima bogato iskustvo u zaštiti prava fudbalera i budbalskih klubova pred arbitražom FSS, kao i pred FIFA i njenom arbitražom. Dosadašnja praksa je pokazala da su najčešći sporovi koji se vode pred Arbitražnim sudom Fudbalskog saveza Srbije sporovi koje igrači vode protiv klubova zbog neisplaćene…

Opširnije

Tim Advokatske kancelarije Cvjetićanin & Partners je u dosadašnjem radu pokazao veliki uspeh kada su u pitanju sporovi o naknadi štete. Postoje dve vrste štete- materijalna ili imovinska i nematerijalna ili neimovinska šteta, te sa sigurnošću tvrdimo da su klijenti jako zadovoljni rezultatima koje već godinama postižemo kada je u…

Opširnije

Advokati iz Advokatske kancelarije Cvjetićanin & Partners dugi niz godina štite i unapređuju prava intelektualne svojine svojih klijenata. Zadovoljstvo nam je što se možemo pohvaliti saradnjom sa brojnim poznatim i prestižnim kompanijama, kojima smo registrovali kako domaće, tako i međunarodne žigove po Madridskom aranžmanu, sve u skladu sa zahtevima klijenata.…

OpširnijeKlijenti o nama

Jelena Kukolj

Poslovna saradnja sa Advokatskom kancelarijom Cvijetićanin&Partners vodi našu kompaniju na poziciju lidera u obalasti našeg poslovanja. Apsolutna posvećenost klijentu uz prepoznavanje potreba i pravno usmeravanje klijenta na uspešnu finalizaciju poslovnih projekata, rezultat je dugogodišnje saradnje i izbora pravog partnera sa iskustvom iz oblasti pružanja pravne podrške.

Jelena Kukolj tehnički direktor
MoTo Logistic d.o.o. Beograd
Elvira Dedić

Advokatska kancelarija Cvjeticanin & Partners je na svaki nas zahtev i pitanje odgovorila profesionalno, detaljno I u najkracem mogucem roku. Na ovaj nacin je pozitivno uticala na nase poslovanje

Elvira Dedić Office and finance menager
GRAYLING - UK

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners Pročitajte našu brošuru
Detaljnije