PRIVREDNO PRAVO

privredno pravo

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners pruža širok spektar korporativnih usluga na zahtev domaćih i stranih privrednih društava, udruženja i svih drugih pravnih lica. Imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i primene savremenih tehnologija, smatramo da se do privrednog rasta može doći samo uz njihovu sinergiju. Naša advokatska kancelarija je uvek spremna da odgovori na zahteve klijenata vezane za:

  1. registraciju privrednih društava i to: osnivanje, povezivanje i prestanak postojanja privrednih društava i njihovih predstavništava, statusne promene i promene oblika organizacije društva, povećanje ili smanjenje kapitala, promenu vlasničke strukture privrednog društva i druge postupke pred Agencijom za privredne registre,
  2. izradu i dopunu osnivačkih akata, statuta, ugovora između članova društva,
  3. pružanje saveta članovima društva za potrebe korporativnog upravljanja, potrebe skupštine članova društva i sednica upravnih i nadzornih odbora.