Održan seminar – analiza novog Zakon o zaštiti potrošača

Održan seminar – analiza novog Zakon o zaštiti potrošača

Advokat Nenad Cvjetićanin održao je seminar kojom prilikom je analizirao novi Zakon o zaštiti potrašača, novine u postupku reklamacije, prodaji robe ili pružanju usluga. Takođe, govorio je o novom registru  „Ne zovi“ i odnosu Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu obrade podataka.