Sa klijentom posle sudjenja

Sa klijentom posle sudjenja