UGOVORNO PRAVO

UGOVORNO PRAVO

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners ima bogato iskustvo u oblasti ugovornog prava, koja je dinamična oblast prava, ali ujedno predstavlja oblast koja je podložna zloupotrebama, kroz razne vidove izigravanja odredaba ugovora, sačinjavanja fiktivnih ugovora i slično.

Naš tim se prilikom sastavljanja ugovora, kao i aneksa postojećih ugovora, uvek trudi da sačini precizan i detaljan ugovor, koji će obuhvatiti sve što je neophodno za zaštitu interesa našeg klijenta, ali na taj način da se ispoštuje načelo autonomije volje, savesnosti i poštenja, načelo ravnopravnosti ugovornih strana.

Ideja kojom se vodimo je svakako maksimalna zaštita klijenta i sprečavanje bilo kakvog vida zloupotrebe ili prevare od strane druge ugovorne strane, vodeći računa o okolnostima svakog konkretnog slučaja. Našim klijentima pružamo širok spektar usluga kada je u pitanju sastavljanje najrazličitijih vrsta ugovora, kao što su ugovori o kupoprodaji, zakupu, ugovori o poslovno- tehničkoj saradnji, ugovori o prevozu i slično. Ujedno, zastupamo klijente u sporovima za naplatu potraživanja iz ugovornih odnosa.