TRI VAŽNA KORAKA ZA USPEH U SPORTSKOJ ARBITRAŽI

TRI VAŽNA KORAKA ZA USPEH U SPORTSKOJ ARBITRAŽI

U odnosima sportskih klubova i profesionalnih sportista često dolazi do sukoba interesa. Kada dođe do spora glavno pitanje za sportistu je na koji način može najbrže da reši svoj problem. Praksa je pokazala da su najčešći sporovi oni koje igrači vode protiv klubova zbog neisplaćenih nadoknada.

U ovom postupku se mogu rešavati i sporna pitanja vezana za transfere, pozajmice, itd.

Karijera profesionalnog sportiste je relativno kratka (ispod 10 god), te je samim tim malo vremena da se igrači finansijski obezbede, a pored toga tu su i druge propratne okolnosti kao što su udaljenost od kuće, stalna putovanja, malo vremena za odmor, povrede… Vreme je bitan faktor i zato treba rešavati probleme brzo i efikasno.

  • Prvi korak ka rešavanju spora jeste pokušaj da se na miran način naplati zaostalo potraživanje. Veoma je važno da sportista u ovoj fazi ima pravnu pomoć kako bi na najbolji mogući način razumeo i zaštitio svoja prava. Pravni savetnik će se obratiti klubu povodom zaostalih potraživanja, te ostaviti rok u kojem klub treba da ispuni svoju zaostalu obavezu.
  • Drugi korak, ukoliko mirno rešavanje spora ne dovede do željenog rezultata, jeste pokretanje arbitražnog postupka.

Zašto arbitraža?

Arbitražni postupak je fleksibilan i pouzdan način za rešavanje sporova, koji su u potpunosti prilagođeni potrebama stranaka (sportista). Stranke u arbitražnom postupku imaju mogućnost da same izaberu arbitre (lica koja će odlučivati o postupku), što je velika prednost.

Napominjemo da igrači već prilikom potpisivanja ugovora sa klubom treba obrate pažnju da li se u ugovoru nalazi odredba koja propisuje da će se eventualni sporovi rešavati arbitražom (arbitražna klauzula).

Zašto bi trebalo da se odlučite za arbitražni postupak?

  1. Brzina i jednostepenost arbitražnog postupka

Spor pred sportskom arbitražom je hitan. Arbitražni postupak traje svega nekoliko meseci- time se ostvaruje brza i efikasna naplata zaostalih potraživanja.

U arbitražnom postupku ne postoji mogućnost žalbe. Na taj način se izbegava nepotrebno odugovlačenje postupka i izvršenje arbitražne odluke. Arbitražnom odlukom se završava postupak i ona je konačna.

  1. Tajnost postupka

Prednost arbitražnog postupka je tajnost. To praktično znači da postupak ostaje sakriven od očiju javnosti i novinara što, u nekim slučajevima, predstavlja olakašavajuću okolnost za sportistu. Identitet stranaka u postupku se ne može otkriti bez njihove saglasnosti. Arbitražni postupak je privatan, te se rasprave održavaju isključivo uz prisustvo stranaka i njihovih punomoćnika. Odluka kojom se okončava postupak se može objaviti samo uz pristanak stranaka.

  1. Izvršnost arbitražne odluke

Odluka koja je doneta pred ugovorenom arbitražom u Srbiji ima snagu izvršne sudske isprave.

Republika Srbija je potpisnica Njujorške konvencije o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka. Samim tim arbitražne odluke, donete u arbitražnom postupku koji je sproveden u Srbiji, moći će da se priznaju i izvrše gotovo u celom svetu. Dakle, arbitražne odluke se izvršavaju lakše od sudskih odluka.

Za sportistu je veoma važno da od samog starta ima stručnu pravnu pomoć. Pravni savetnik će na najbolji mogući način zaštiti njegova/njena prava – kako u samoj fazi pregovora i zaključivanja ugovora, tako i u postupku rešavanja eventualnih sporova.

Ukazujemo da su najpoznatiji arbitražni sudovi u Srbiji su osnovani pri Olimpijskom komitetu Srbije i pri Fudbalskom savezu Srbije, dok je u svetu najpoznatiji Sud za sportsku arbitražu u Lozani.

Autor teksta Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners