Poreski podsticaji u IT sektoru

Poreski podsticaji u IT sektoru

U novom broju časopisa PC PRESS tim advokatske kancelarije Cvjetićanin & partneri piše o poreskim olakšicama firmama  koje inoviraju u IT sektor.

Podsticaji o kojima će biti reč nisu rezervisani isključivo za IT industriju, ali je činjenica da u ovoj grani nalaze na najčešču primenu.

Troškove koji su neposredno povezani sa istraživanjem koje mora ispunjavati uslov originalnosti, biti planirano i preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, kao i troškove u vezi sa razvojem pod kojim se podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog naučnog dostignjuća ili dizajna proizvodnje novih značajno poboljšanih materijala, a koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije, obveznik plaćanja poreza na dobit pravnih lica, može, u skladu sa Zakonom, u poreski bilans uneti kao rashod u dvostruko uvećanom iznosu.

IT industriji takođe stoje na raspolaganju i druge, nešto manje značajne olakšice koje za krajnji ishod imaju smanjene ukupne poreske obaveze, a za šta savetujemo da pre primene neke od njih potražite savet advokata ili poreskog savetnika.