ADVOKAT NENAD CVJETIĆANIN ĆE UČESTVOVATI NA “ONLINE” MINI FORUMU “OTVORENA VRATA PRAVOSUĐA“

ADVOKAT NENAD CVJETIĆANIN ĆE UČESTVOVATI NA “ONLINE” MINI FORUMU “OTVORENA VRATA PRAVOSUĐA“

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će Nenad Cvjetićanin, partner u  Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&partneri uzeti učešće na otvorenom forumu na temu “Lažno svedočenje i njegove posledice”. Forum će biti organizovan u okviru projekta “Otvorena vrata pravosuđa” i  održan 15.06.2021. godine od 16-17:30h u “online formatu”. Celokupan događaj biće emitovan uživo na Facebook stranici Otvorenih vrata pravosuđa.

 

Tematska otvorena vrata predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa i advokature reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Pored advokata Nenada Cvjetićanina na otvorenom forumu učešće će uzeti i Predsednica Osnovnog suda u Somboru Aleksandra Medurić Kalčan, sudija Osnovnog suda u Somboru Goran Birmančev, zamenica javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru Zorica Mirjanić, a moderator će biti  Dejan Petković sudija Osnovnog suda u Somobru i član Foruma sudija Srbije.