Advokat Nenad Cvjetićanin je prisustvovao konferenciji „Intelektualna svojina i internet“

Advokat Nenad Cvjetićanin je prisustvovao konferenciji „Intelektualna svojina i internet“

Advokat Nenad Cvjetićanin  je prisustvovao  konferenciji „Intelektualna svojina i internet“ koja je održana 14.juna 2022.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na konferenciji je bilo reči o:

  • Odgovornosti internet posrednika prema Direktivi 2019/790: o adekvatnosti postojećih prava
  • „Lociranju“ striminga u autorskom pravu
  • Odnos sudskog i alternativnog načina rešavanja sporova povodom registracije Internet domena
  • Pravnim posledicama korišćenja žigom zaštićenih oznaka u virtuelnoj realnosti
  • Pravu žiga i nezamenjivim tokenima
  • Zaključenju ugovora o prodaji korišćenjem aukcijskih veb sajtova

 

Neki od panelista su bili: prof. dr Dušan Popović, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Novak Vujičić, doktorant i asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i prof. dr Marko Jovanović, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.