Advokati iz kancelarije Cvjetićanin&partners održaće predavanje na temu „Zapošljavanje i boravak stranaca u Srbiji“ – nova zakonska regulativa

Advokati iz kancelarije Cvjetićanin&partners održaće predavanje na temu „Zapošljavanje i boravak stranaca u Srbiji“ – nova zakonska regulativa

Advokati Nenad Cvjetićanin i Milica Čučković održaće predavanje na temu „Zapošljavanje i boravak stranaca u Srbiji“. Predavanje će se ticati novih Zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca. Predloge ovih izmena usvojila je Vlada Republike Srbije, a očekuje se da će izmene biti usvojene i od strane Narodne skupštine.

Neke od tema kojima će se advokati baviti obuhvataju:

  • pravo stranaca na privremeni boravak i rad u Srbiji,
  • jedinstveni postupak potrebne provere,
  • postupak za odobrenje privremenog boravka,
  • postupak za odobrenje radne dozvole,
  • elektronski postupak podnošenja zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole,
  • izdavanje jedinstvene dozvole za boravak,
  • uvođenje strožih sankcija za nepostupanje po odredbama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca.

Predavanje će se održati 28.04.2023. godine od 10:00h – 14:00h u organizaciji Kurs Kreatora, preko Zoom platforme.