Forum sudija Srbije

Forum sudija Srbije

Forum sudija Srbije

Forum sudija Srbije je dana 28 oktobra 2019. godine obeležio završetak projekta „Analiza sporova male vrednosti“ koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava. Na navedenom projektu su aktivno izeli učešće advokati iz advokatske kancelarije Cvjetićanin&partneri, što kroz rad na okruglim stolovima, što u svojstvu autora publikacije “Analiza sporova male vrednosti”.

Kao rezultat projekta formirane su smernice za sudije, preporuke za sudove i druge institucije, predloge za izmenu programa za automatcko vođenje predmeta u sudovima, kao i predlog za izmenu Zakona o parničnom postupku.