Forum sudija Srbije

Forum sudija Srbije

Forum sudija Srbije je dana 28 oktobra 2019. godine obeležio završetak projekta „Analiza sporova male vrednosti“ koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava. Na navedenom projektu su aktivno izeli učešće advokati iz advokatske kancelarije Cvjetićanin&partneri, što kroz rad na okruglim stolovima, što u svojstvu autora publikacije „Analiza sporova male vrednosti“.

Kao rezultat projekta formirane su smernice za sudije, preporuke za sudove i druge institucije, predloge za izmenu programa za automatcko vođenje predmeta u sudovima, kao i predlog za izmenu Zakona o parničnom postupku.