Fotografije sa nedavno održane regionalne konferencije Registra internet domena Srbije