Fotografije sa nedavno održane regionalne konferencije Registra internet domena Srbije

Fotografije sa nedavno održane regionalne konferencije Registra internet domena Srbije

Fotografije sa nedavno održane regionalne konferencije Registra internet domena Srbije pod nazivom „Digitalna transformacija je već počela“