UČEŠĆE ADVOKATA IZ ADVOKATSKE KANCELARIJE „CVJETIĆANIN&PARTNERS“ NA KONFERENCIJI „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U PRAKSI“

UČEŠĆE ADVOKATA IZ ADVOKATSKE KANCELARIJE „CVJETIĆANIN&PARTNERS“ NA KONFERENCIJI „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U PRAKSI“

Advokati iz Advokatske kancelarije „Cvjetićanin&partners“ učestvovali su na završnoj konferenciji projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi.“ Na konferenciji je bilo reči o značaju alternativnih krivičnih sankcija, kao i o mogućnosti da lica osuđena na ovu vrstu sankcija imaju mogućnost da nastave svoje školovanje, ili svoj radni odnos, kao i da očuvaju porodične odnose, što je posebno važno kada su u pitanju maloletnici.

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ je finansirala ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a realizovan je uz podršku Foruma sudija Srbije i Pravosudne akademije Republike Srbije.

Konferenciji su prisustvovali ministarka pravde Maja Popović, šef Kabineta ministarke pravde Marijana Savić Simić, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević i predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović