Kršenje radne discipline, neispunjenje radnih obaveza i mere za njihovo sprečavanje kod rada na daljinu

Kršenje radne discipline, neispunjenje radnih obaveza i mere za njihovo sprečavanje kod rada na daljinu

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će advokat Nenad Cvjetićanin i advokat Marija Cvjetićanin partneri u advokatskoj kancelariji Cvjetićanin održati seminar na temu kršenja radne discipline i neispunjavanju radnih obaveza prilikom rada od kuće.

Pored toga na seminaru će biti reči i o:

  • Kršenje radne discipline u kancelariji (vrste kršenja i sprečavanje)
  • Kršenje radne discipline kod rada na daljinu (vrste kršenja, mehanizmi nadzora)
  • Obrada podataka o ličnosti prilikom kontrole (email prepiska i GPS podaci kretanja vozila)
  • Mišljenja Ministarstva rada
  • Primeri iz sudske prakse
  • Primeri radnih dokumenata

O svim temama i uslovima za prijavu više informacija možete dobiti na linku