Metaverzum – (ne)regulisani koncept koji postaje stvarnost

Metaverzum – (ne)regulisani koncept koji postaje stvarnost

U novom broju časopisa PC PRESS tim advokatske kancelarije Cvjetićanin & partneri piše o Metaverzumu i o ostalim konceptima virtuelnih svetova.

Kako smo se u jednom od prethodnih brojeva bavili NFT-om i njihovim pozitivno pravnim regulisanjem u ovom komentaru smo se osvrnuli na virtuelnu realnost, virutelne svetove i metaverzum, kao pojam koji zavređuje posebnu pažnju.

Za razliku od današnjice u kojoj smo primarno ograničeni važećim zakonima donetim od strane organa državne vlasti, u metaverzumu bismo morali da poštujemo i neka druga pravila nametnuta od onih koji njime upravljaju.

Iako još uvek nije opšteprihvaćena kao univarzalni koncept, svojina na Metaverzumu morala bi pripasti autoru izvornog koda na kome je Metaverzum zasnovan, polazeći od važećeg pravila da softver uživa autorskopravnu zaštitu. Budući da su autori koda programeri zaposleni u velikim kompanijama koje investiraju u ovakve projekte, opravdano je pretpostaviti da će imovinska prava na softveru biti u svojini investitora, odnosno korporacija.

Naime, prilikom regulisanja odnosa u virtuelnoj realnosti poput Metaverzuma potrebno je konsultovati pravila više pravnih grana, uključujući propise koje regulišu autorsko pravo i srodna prava, zaštitu podataka o ličnosti, informacionu bezbednost, zaštitu konkurencije, oglašavanje, igre na sreću, pravila koja se tiču novčanih transakcija i digitalne imovine, zaštitu dece na internetu…Više o ovoj temi možete pročitati u januarskom izdanju PC PRESS-a