NADOKNADA ŠTETE NAKON UJEDA PSA LUTALICE

NADOKNADA ŠTETE NAKON UJEDA PSA LUTALICE

U situacijama kada osoba doživi ujed od psa lutalice, često se nalazi u šoku i možda nije svesna svojih prava ili ne zna kako da ih ostvari. Ovde ćemo detaljno objasniti postupak naknade štete u slučaju ujeda psa lutalice.

Ujed psa za posledicu može imati materijalnu štetu (npr. oštećenu odeću) i nematerijalnu štetu, uključujući fizički bol i strah, duševni bol zbog naruženost (ožiljak) ili trajno umanjenje opšte životne aktivnosti. Nematerijalna šteta obično ima veći značaj, jer često premašuje materijalnu štetu.

Ključno je prikupiti dokaze odmah nakon ujeda psa. Prvo, treba utvrditi da li je pas koji je izvršio ujed vlasnički pas ili je lutalica. Ako je reč o vlasničkom psu, osoba može tražiti naknadu od vlasnika psa. U slučaju da je pas lutalica, nadležna lokalna samouprava poput Grada Beograda ili drugih opština, je odgovorna za naknadu štete, u zavisnosti od teritorije gde se ujed dogodio.

U slučaju da podnosite zahtev za naknadu opštini ili gradu gde se dogodio napad, komisija za rešavanje ovakvih šteta obično odlučuje o zahtevu.

Takođe je važno odmah prijaviti napad policiji i zatražiti službenu belešku, iako policija obično nije direktno zadužena za ovakve slučajeve. Osim toga, prikupljanje podataka o svedocima koji su prisustvovali napadu, uključujući njihove kontakte, može biti od velike koristi za kasnije svedočenje u sudskom postupku.

Nakon ujeda, odmah potražite medicinsku pomoć i zatražite od lekara da zabeleže povrede i konstatuju da su uzrokovane ujedom psa. U nekim slučajevima, primanje tetanusa može biti neophodno, što takođe treba zabeležiti na medicinskim nalazima. Takođe, potrebno je prijaviti napad „Veterini Beograd“ ili drugom nadležnom javnom preduzeću, zavisno od teritorije gde se ujed dogodio, kako bi se identifikovao i uhvatio pas lutalica.

Postoji mogućnost vansudskog i sudskog postupka za naplatu štete:

Vansudski postupak: Oštećeni može podneti zahtev za naknadu štete Gradu Beogradu ili odgovarajućoj opštini (ako ujed nije u Beogradu) bez potrebe za sudskim postupkom. Međutim, trenutna praksa pokazuje da ovakvi zahtevi često traju od godinu do godinu i po dana da bi se rešili. Naknade koje se obično nude u ovim slučajevima kreću se između 10.000,00 dinara i 30.000,00 dinara za ozbiljnije povrede.

Sudski postupak: U slučaju sudskog postupka, sudovi obično dosuđuju znatno veće iznose, koji variraju često između 80.000,00 dinara i 100.000,00 dinara za lake povrede. U slučaju težih povreda, naknade se kreću od 200.000,00 dinara pa naviše, u zavisnosti od težine povrede. U ovakvim slučajevima je advokat obavezno potreban.  Nakon podnošenja tužbe, sud će zakazati ročišta na kojima se saslušava oštećeni i eventualni svedoci.

 

Sudski postupak ima zroškove koji uključuju sudske takse i troškove veštačenja, koje oštećeni mora predujmiti, a koji im se vraćaju po okončanju postupka.

Što se tiče trajanja postupka, sudski postupci obično traju između godinu i dve godine, u proseku. Vansudski postupci traju obično oko godinu ipo dana.

Većina advokata koji se bave slučajevima naknade štete pristaje na honorar na osnovu postignutog rezultata, tj. procenat od dobijene naknade. Ovi procenti se mogu prilagoditi konkretnim okolnostima i dogovoru s advokatom.