NFT u digitalnom i realnom svetu

NFT u digitalnom i realnom svetu

Napisali smo interesantan tekst za novi broj časopisa PC PRESS o NFT-u i njegovoj primeni u realnom i digitalnom svetu.

Ono što NFT razlikuje od običnog tokena jeste njegova jedinstvenost i ogleda se u tome što ne postoje dva ista NFT-a.
Prednost ovog insturumenta se ogleda u tome da NFT omogućava autorima da na lak način obezbede dokaz svog autorstva kao i da vlasnik NFT-a može, ukoliko to želi, da u zamenu za svoj NFT traži novac, digitalnu valutu ili drugi NFT koji je u posedu potencijalnog kupca.

Važno je napomenuti da kupovinom NFT-a ne dolazi do prelaska autorskog prava na kupca jer kupac ne poseduje ništa više od jedinstvenog heša na blokčejnu s transakcijskim zapisom i hipervezom do datoteke – primerka umetničkog dela. Transakcijski zapis predstavlja spisak svih prethodnih vlasnika NFT-a, uz podatak o izvršenim transakcijama čime možete saznati koliko je prethodni vlasnik platio za NFT koji ste kupili.

U sveri autorskog dela ukoliko neko lice umnoži digitalni primerak autorskog dela i veže ga za NFT, takva radnja predstavlja kršenje autorskog prava što je zabranjeno i kažnjivo krivičnim zakonodavstvom RS!!!