Online seminar (webinar) “Koronavirus: radno pravo, građansko pravo i zaštita podataka o ličnosti u vezi sa epidemijom“.

Online seminar (webinar) “Koronavirus: radno pravo, građansko pravo i zaštita podataka o ličnosti u vezi sa epidemijom“.

Pozivamo Vas na online seminar (webinar) “Koronavirus: radno pravo, građansko pravo i zaštita podataka o ličnosti u vezi sa epidemijom“.

Na online seminaru će se pružiti odgovori na čitav niz aktuelnih pitanja kao što su:

• Kako da upravljate ljudskim resusursima u novonastaloj situaciji u cilju smanjenja troškova?
• Kako organizovati rad tokom epidemije-bezbednosni aspekt?
• Da li imate obavezu da zaposlenom omogućite rad od kuće i u kojim situacijama?
• Da li zaposleni može da odbije izvršenje svoje radne obaveze ukoliko smatra da mu je ugroženo zdravlje?
• Postoje li posebne grupe zaposlenih na koje se primenjuje posebna zakonska regulativa?
• Da li se ova situacija smatra višom silom?
• U slučaju kašnjenja isporuke robe/usluga ili otkazivanja isporuke u potpunosti, da li se možete pozvati na višu silu?
• Koju obavezu informisanja imate prema klijentima, partnerima i poveriocima?
• Da li imate obavezu izvršenja međunarodnih kupoprodajnih ugovora prema Bečkoj konvenciji?
• Da li se u ovim okolnostima primenjuju sankcije za kršenje ugovornih odredaba?
• U koje podatke vaših zaposlenih možete imati uvid, a tiču se njihovog zdravstvenog stanja?

Predavač na seminaru će biti advokat Nenad Cvjetićanin, managing partner u advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&partneri.

Link: https://forum-media.rs/proizvod/menadzment-i-administracija/koronavirus-radno-pravo-gradansko-pravo-i-podaci-o-zastiti-podataka-u-vezi-sa-epidemijom/