Rezultati pretrage: "odgovornost direktora"

Intelektualna svojina

INTELEKTUALNA SVOJINA Naša advokatska kancelarija poseban fokus stavlja na zaštitu intelektualne svojine. Pravo intelektualne svojine predstavlja relativno novu granu prava, za koju se sa sigurnošću može reći da se nalazi u velikoj ekspanziji. Sadašnji model zaštite autorskog prava je nastao u 19. veku, kao rezultat težnji autora da zaštite svoje intelektualne tvorevine. Danas pravo intelektualneArray

Komentar novog Zakona o privrednim društvima

Novi Zakon o privrednim društvima objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 36/2001 od 27. maja 2011. godine. Članovi radne grupe za izradu nacrta Zakona o privrednim društvima su ovoga puta bili ljudi iz domena prakse, te su pokušali i u dobrom delu uspeli da otklone određene nedoumice i nedorečenost prethodnog zakona, kao i određenaArray