Praksa za studente pravnih fakulteta u advokatskoj kancelariji CVJETIĆANIN&PARTNERS

Praksa za studente pravnih fakulteta u advokatskoj kancelariji CVJETIĆANIN&PARTNERS

PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA

U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERS

 

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente treće i četvrte godine akreditovanih Pravnih fakulteta da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, sprat II, kancelarija br.5.

 

Praksa će trajati 8 radnih dana, po četiri sata dnevno (i to: 12-16h), a polaznicima će po okončanju biti izdata potvrda o uspešno završenoj stručnoj praksi.

 

Termin održavanja prakse će biti  15.10.-25.10.2018.godine.

 

Rok za prijavljivanje je 10.10.2018. godine, a izabrani studenti će biti pozvani narednog dana.

 

Prijave sa kratkom biografijom i kontakt podacima studenti mogu poslati na e-mail office@cvjeticaninlegal.com

 

Za informacije koje se odnose na rad advokatske kancelarije zainteresovani studenti se mogu obratiti kontakt osobi Ivani Mijajlović na broj telefona 011/ 409 1176, ili se informisati na internet strani advokatske kancelarije www.cvjeticaninlegal.com