Praksa za studente završnih godina u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners

Praksa za studente završnih godina u Advokatskoj kancelariji Cvjetićanin&Partners

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partners poziva zainteresovane apsolvente i studente četvrte godine Pravnog falulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu da se prijave za učešće u praktičnom radu naše advokatske kancelarije koja se nalazi u Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 11a, sprat II, kancelarija br.5.

S obzirom da se pretežno bavimo privrednim pravom, poželjno bi bilo da apliciraju studenti koji pokazuju posebno interesovanje za ovu pravnu oblast.

Praksa će trajati 8 radnih dana, po četiri sata dnevno (i to: 12-16h), a polaznicima će po okončanju biti izdata potvrda o uspešno završenoj stručnoj praksi. Termin održavanja prakse će biti 11.04.- 21.04.2016.godine.

Rok za prijavljivanje je 01.o4.2016. godine. Sve potrebne informacije o predmetnom seminaru možete pogledati ovde.