SEMINAR „KORIŠĆENJE ALATA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U SAVREMENOM POSLOVANJU“

SEMINAR „KORIŠĆENJE ALATA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U SAVREMENOM POSLOVANJU“

Svetski poslovni pejzaž se ubrzano menja, a integracija veštačke inteligencije postaje ključni faktor uspeha u svakoj industriji. Sa ponosom vas pozivamo na jedinstveni seminar koji će vas provesti kroz pravne i poslovne aspekte korišćenja veštačke inteligencije u savremenom poslovanju. Stručnjaci iz naše advokatske kancelarije pružiće uvid u regulativu i zakonske okvire vezane za implementaciju veštačke inteligencije. Pored naših pravnih stručnjaka, ekspert za prodaju i marketing će dati smernice kako se na najefikasniji način mogu koristiti alati AI u savremenom poslovanju. Očekujte razmatranje etičkih, pravnih i komercijalnih izazova u korišćenju ovih tehnologija, kao i odgovore na neka od sledećih pitanja:


PRAVILA KORIŠĆENJA: Kako obučiti zaposlene za bezbedno korišćenje, informisati ih i postaviti odgovarajuća pravila?

TAČNOST INFORMACIJA: Često nije jasno odakle potiču rezultati AI alata (izvori). Postavlja se pitanje da li je moguće verovati izvoru koji nije poznat, odnosno da li su informacije tačne? Kako ih proveriti?

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI: Takođe, postoji rizik od povrede podataka o ličnosti usled automatizovane obrade podataka.

NAKNADA ŠTETE: Odgovornost za štetu koju pričini AI može biti značajan. Danas mnogi proizvodi sadrže algoritme AI (telefoni, pametni frižideri) ali najveća šteta potencijalno može nastati od autonomnih vozila kojima upravlja AI. Čija je odgovornost za nadoknadu štete?

PRIMENA U INDUSTRIJAMA: Tekstovi ili slike koje se koriste mogu poticati iz različitih izvora, pa i ukoliko su izmenjene u određenom delu, postoji rizik od kršenja autorskih prava. Gde su granice odgovornosti?

Muzička i filmska industrija možda u najvećoj meri koriste alate veštačke inteligencije. Kakva je primena AI u muzičkoj industriji i filmskoj industriji?

ODABIR AI ALATA: kako koristiti dostupne alate u marketingu, odnosno kako povećati vidljivost. Moć prodajnih alata koji vam putem ciljanog targetiranja mogu u tren oka filtrirati i izdvojiti prodajne „lidove“ sa velikom preciznošću po zadatim ključevima.

PORESKI ASPEKT: Koji su poreski podsticaji koje je obezbedila Republika Srbija za razvoj inovativnih tehnologija, u koje svakako spadaju i proizvodi koji sadrže alate veštačke inteligencije, jeste jedna od bitnih tački ovog seminara.

REGULATORNI ASPEKT: U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, razumevanje regulatornih aspekata veštačke inteligencije ključno je za održiv rast i uspeh preduzeća/organizacije.