Startap i digitalne kompanije – faze razvoja, načini finansiranja iz EBRD Star Venture programa i primeri iz prakse

Startap i digitalne kompanije – faze razvoja, načini finansiranja iz EBRD Star Venture programa i primeri iz prakse

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će advokat Nenad Cvjetićanin, partner u advokatskoj kancelariji Cvjetićanin & partneri zajedno sa Dejanom Tonićem, koordinatorom EBRD Star Venture programa za Zapadni Balkan održati kurs na temu „Startap i digitalne kompanije – faze razvoja, načini finansiranja iz EBRD Star Venture programa i primeri iz prakse“.

Na kursu će biti reči o:

Početnoj (seed) fazi razvoja startapa
–             Od ideje do osnivanja kompanije
–             Strategije za smanjivanje operativnih troškova (virtuela ili realna kancelarija,   coworking space)
–             Angažovanje stručnjaka (NDA i NON COPMETE klauzule)
–             Klauzula poslovne tajne i pravna zaštita koju pruža (tužbe i privremene mere koje pružaju trenutnu zaštitu prava)
–             Specifičnosti rada od kuće
–             Ugovori između pravnih lica i programera preduzetnika
–             Tim vs. Biznis
–             Ključni partneri
–             Praktični primeri i uloga poslovnih inkubatora i akseleratora

 

Srednjoj (venture) fazi razvoja startapa
–             Zaštita žiga kompanije i stvorenog proizvoda
–             Zaštita računarskog programa (lična i imovinska prava)
–             Pravo na računarskom programu stvorenom u radnom odnosu (razvijenog od strane pojedinca/ili tima)
–             Najčešće zloupotrebe u korišćenju internet domena (domain name squatting i preusmeravanje “krađa” internet saobraćaja)
–             GDPR/obrada podataka o ličnosti (zaposlenih i klijenata) -najčešće greške
–             Procena vrednosti
–             Poslovni model i revizija
–             Uloga VC, poslovnih anđela i sličnih izvora finansiranja

 

Izlaznoj fazi (exit) razvoja startapa:
–             Priprema kompanije za prodaju (strategije za povećavanje vrednosti kompanije)
–             Prodaja softwera ili licenciranje
–             Prodaja kompanije sa ili bez prenosa brenda (žiga)
–             Legal Due dilligence
–             Prodaja i izlaz ili zadržavanje u managementu
–             Krivična dela na računarskom programu
–             Izlaz kroz akviziciju od strane konkurencije
–             Izlaz kroz akviziciju od strane korporacija ili strateških partnera
–             Izlaz kroz akviziciju od strane strateških investitora

O svim temama i uslovima za prijavu više informacija možete dobiti na linku: https://www.kurskreator.rs/product/startap-faze-razvoja-nacini-finansiranja/