Milan Vulić

Milan Vulić

►Email: milan.vulic@cvjeticaninlegal.com
►Tel: +381 11 409 11 76
►LinkedIn: linkedin.com/in/milan-vulić-5284bb1a2

Rođen:

► 1992. u Somboru

Akademska i stručna zvanja

► saradnik

Obrazovanje

► Pravosudni ispit 2022. godine
► Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dipl. pravnik, 2019. godine

 

Članstvo

► Advokatska komora

Oblasti specijalizacije:

► Kompanijsko pravo
►Radno pravo i pravo stranaca
► Intelektualna svojina

Jezici:

►Engleski