Milica Čučković

Milica Čučković

►Email: milica.cuckovic@cvjeticaninlegal.com
►Tel: +381 11 409 11 76
►LinkedIn: Milica Čučković

Rođena:

► 1995. u Beogradu

Akademska i stručna zvanja

► Advokat, saradnik

Obrazovanje

► Pravosudni ispit 2021. godine
► Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dipl. pravnik, 2018.

Članstvo

► Advokatska komora Beograda

Oblasti prava:

► Medijsko i internet pravo
► Zaštita podataka o ličnosti/GDPR
► Intelektualna svojina

Jezici:

►Engleski