INTERNET I MEDIJSKO PRAVO

internet i medijsko pravo

Sa sigurnošću možemo reći da smo lideri u oblasti zaštite informacionih tehnologija. Nenad Cvjetićanin, stariji partner advokatske kancelarije se nalazi na listi arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije.

Ujedno, naše usluge obuhvataju zastupanje i pružanje pravnih saveta klijentima iz sfere štampanih i elektronskih medija. Spremni smo da uz maksimalnu posvećenost i efikasnost zastupamo klijente u sporovima povodom objavljivanja informacija u medijima, kao i pred nadležnim organima, da im pružimo odgovarajuće savete u vezi sa usklađivanjem internih akata sa pozitivnim zakonodavstvom, kao i da pružimo druge neophodne usluge na zahtev naših klijenata.